Fazat e Projektit

Më poshtë mund t’i gjeni të listuar fazat e programit “Coca-Cola përkrah rininë” :

Regjistrimi online  

Hapi i parë që duhet të ndërmerrni për tu bërë pjesë e trajnimeve “Coca-Cola përkrah Rininë” është plotësimi i formularit të mëposhtëm me të dhënat e juaja. Për fazën e parë të trajnimeve, që do të mbahen gjatë muajve mars-prill, do të mund të aplikoni deri më datën 25 mars.

Përzgjedhja e kandidatëve

Pasi që ju të plotësoni formën e aplikimit,
ekipi punues do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve
që do të bëhen pjesë e trajnimeve për fazën e parë,
gjatë muajve mars-prill.

Përzgjedhja e kandidatëve

Pasi që ju të plotësoni formën e aplikimit,
ekipi punues do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve
që do të bëhen pjesë e trajnimeve për fazën e parë,
gjatë muajve mars-prill.

Trajnimet

Trajnimet tri ditore do të fillojnë të mbahen nga muaji mars në qytetin e PrishtinësPrizrenit dhe Gjakovës.Së shpejti do të ju informojmë për detajet tjera.

Pse duhet të jeni pjesë e programit “Coca-Cola përkrah rininë”?

A dëshironi të punoni me veten dhe të rrisni shanset për një të ardhme më të mirë? A ju duhen këshilla se si të krijoni një përshtypje të mirë dhe të jeni të gatshëm t’i shfaqni aftësitë tuaja në mënyrë profesionale? Ky program ju mundëson që të përgatiteni dhe të fitoni njohuritë që ju duhen për të arritur deri tek një vend i punës.

REGJISTROHU

Ju lutem plotësojeni këtë formular me të dhënat tuaja.

PARTNERËT

Realizimi i trajnimeve “Coca-Cola përkrah rininë” do të bëhet me mbështetjen e partnerëve si Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Agjencia e Punësimit,Komuna e Prizrenit, Jakova Innovation Center,ICK, Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës, Venture UP dhe RTK.

KONTAKT