Fazat e Projektit

Më poshtë mund t’i gjeni të listuar fazat e programit “Coca-Cola përkrah rininë” :

Regjistrimi online  

Hapi i parë që duhet të ndërmerrni për tu bërë pjesë e trajnimeve “Coca-Cola përkrah Rininë” është plotësimi i formularit të mëposhtëm me të dhënat e juaja.

Apliko këtu

Përzgjedhja e kandidatëve  

Pasi që ju të plotësoni formën e aplikimit,ju do të bëni përzgjedhjen e periudhës kohore që të bëhen pjesë e trajnimeve.

Trajnimet  

Trajnimet do të zgjasin deri në fund të vitit. Temat e trajnimeve do të jenë për aftësi digjitale, marketing digjital, biznes dhe financa, aftësi të buta dhe udhëzime në karrierë.

Përzgjedhja e kandidatëve

Pasi që ju të plotësoni formën e aplikimit,
ekipi punues do të bëjë përzgjedhjen e kandidatëve
që do të bëhen pjesë e trajnimeve për fazën e dytë,
gjatë muajve shtator-tetor.

Pse duhet të jeni pjesë e programit
“Coca-Cola përkrah rininë”?

A dëshironi të punoni me veten dhe të rrisni shanset për një të ardhme më të mirë? A ju duhen këshilla se si të krijoni një përshtypje të mirë dhe të jeni të gatshëm t’i shfaqni aftësitë tuaja në mënyrë profesionale? Ky program ju mundëson që të përgatiteni dhe të fitoni njohuritë që ju duhen për të arritur deri tek një vend i punës.

PARTNERËT

Kjo nismë për të fuqizuar rininë dhe zhvillimin e bizneseve në Kosovë po fillon dhe këtë vit me realizimin e trajnimeve “Coca-Cola Fuqizon Rininë”, e cila do të udhëhiqet nga partneri implementues, Theta Interactive.

Qëllimi kryesor i kësaj nisme është ofrimi i përvojave të personalizuara dhe tërheqëse përgjatë trajnimit për individët dhe ekipet e ndryshme, që ka për synim ndërtimin e bizneseve të suksesshme.

Përmirësimi i shkathtësive individuale, nxitja e bashkëpunimit në ekip dhe kultivimi i udhëheqjes efektive janë disa nga objektivat kryesore të programit. Brenda këtij projekti për vitin 2024, Theta Interactive do të jetë përgjegjëse për trajnimin dhe këshillimin e të rinjve në të gjithë Kosovën, duke u fokusuar në fushën e biznesit, ndërmarrësisë, aftësive të buta dhe aftësive digjitale.

Programi mësimor është hartuar me qëllim të adresimit të pengesave që përballin të rinjtë në gjetjen dhe mbajtjen e një vendi pune, dhe synon të sigurojë mjedisin e duhur për zhvillimin e tyre në karrierë..

KONTAKT